Tüketici ve konut kredilerinde sigorta düzenlemesi

İhtiyaç kredisi sözleşmeleri ve konut finansmanı sözleşmeleri, sigortalı ve sigortasız hazırlanacak karşılaştırmalı bir ödeme planı ile sunulabilir. Uygulama 1 Ocak 20223’te başlayacak.

Tüketici kredisi sözleşmeleri ve konut finansmanı sözleşmeleri düzenlemelerine “yan finansal ürün” başlığı altında tüketicilere sunulan her türlü ürün veya hizmetler ile kredi bağlantılı sigortalar hariç sigortayı açıklayan maddeler eklendi.

Resmi Gazete’de yayımlanan ve her iki yönetmelikte de bu doğrultuda düzenlemeleri içeren düzenlemelere göre, alacaklılar; Tüketicinin talep ettiği kredi tutarı ve vadesi bazında hazırlanacak örnek ödeme planı ile sigortalı ve sigortasız kredi teklifleri sunuluyorsa her iki teklif için örnek ödeme planları, kredi taksit tutarları eşit ise taksit karşılaştırmalı bilgiler örnek ödeme planı yerine tutar ve toplam geri ödeme tutarı. sunmak zorunda kalacaklar.

Kredi bağlantılı sigorta, tüketicinin yazılı olarak veya kalıcı veri saklama ile açık talebi olmadan yapılamaz. Kredi veren, tüketicinin krediye bağlı sigortayı içermeyen bir sözleşme de sunması koşuluyla, kredi bağlantılı sigorta yaptırmayı içeren bir kredi sözleşmesini tüketiciye sunabilecektir.

Tüketicinin kendi seçtiği sigorta şirketinden yaptırdığı, kredi tutarına ve süresine uygun ve ölenin alacaklısı olan sigorta poliçesinin, sözleşme şartlarında herhangi bir değişikliğe neden olmaksızın kredi veren tarafından kabul edilmesi gerekecektir. Tüketiciye sunulan kredi.

Tüketici kredisi yan ürün alımına konu olmayacaktır.

Tüketici kredisi sözleşmesi, krediye ilişkin olanlar hariç, yan finansal ürün ve hizmetlerin satın alınması şartına bağlanamaz.

Krediye bağlı sigortanın kredinin konusu ile uyumlu olması gerekiyordu. Kredi için aynı teminatı içeren birden fazla sigorta ve kredi tutarını aşan sigorta yapılamaz.

Düzenlemeye göre, belirsiz vadeli ihtiyaç kredileri için akdi faiz oranında indirim yapılması halinde, bu değişiklik bildirimin yapıldığı dönemin son ödeme tarihinden itibaren geçerli olacaktır.

Tüketici kredisi sözleşmeleri yönetmeliği; 14 gün içinde hiçbir gerekçe göstermeksizin ve ceza ödemeden tüketici kredisi sözleşmesinden cayma hakkı maddesinde yapılan değişikliğe göre, kredi borcunun tamamının erken ödenmesi halinde bu madde hükümleri herhangi bir ihbara gerek kalmaksızın uygulanacaktır. Cayma hakkı süresi içinde.

Leave a Comment